REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną (mail, facebook) oraz telefonicznie.

2. Płatność za kursy grupowe następuje na pierwszych zajęciach kursu. Kursy grupowe trwają 4 tygodnie (cztery spotkania, jedno spotkanie w tygodniu).  Decydując się na uczestnictwo w kursie grupowym, deklarują Państwo regularną obecność na zajęciach w ramach wybranego kursu. W razie nieobecności uczestnika na zajęciach, zajęcia te przepadają.

3. Jest możliwość odrobienia jednych zajęć z kursu tańca, w czasie trwania obecnego kursu np. w inny dzień, jeśli taki kurs rownolegle się odbywa. Nie można odrabiać zajęć na warsztatach dodatkowych. Chęć odrobienia zajęć należy zgłosić instruktorce przed zajęciami. 

4. Za rzeczy pozostawione w studiu tańca nie ponosimy odpowiedzialności.

5. Płatność za zajęcia jest możliwa tylko gotówką w recepcji studia tańca. 

6. Wysokość opłat może ulec zmianie, tylko przy zapisie na kolejny kurs. Wysokość opłat za kurs, na który Państwo uczęszczają nie może ulec zmianie podczas trwania kursu.

7. Od dnia 1.08.2019 posiadacze kart MultiSport Plus oraz Multisport Senior mogą korzystać z zajęc grupowych bezpłatnie obejmujących 4 zajęcia/godziny w ramach kursu , za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumenty tożsamości. 
Posiadacz Karty Multisport PLUS / Multisport Senior deklaruje swoją regularną obecność na zajęciach w ramach wybranego kursu.

8. Uczestnicy korzystający z kart Multisport Plus/ Multisport Senior zobowiązani są do wpłaty kaucji (30 zł) na pierwszych zajęciach kursu.

9. Jeśli uczestnik będzie obecny na wszystkich zajęciach kursu tańca lub odrobi swoją nieobecność zgodnie z pkt.3 regulaminu, kaucja zostanie zwrócona uczestnikowi na ostatnich zajęciach kursu za okazaniem dowodu wpłaty. 

10. Jeśli uczestnik nie odrobi zajęć, na których był nieobecny w czasie 4 tygodni (okres trwania 1 kursu)  kaucja przepada. Jeśli uczestnik będzie nieobecny na kursie więcej niż jeden raz kaucja przepada. 

11. Uczestnicy korzystający z kart Multisport są zobowiązani odbić kartę przed wejściem na zajęcia. Prosimy o przychodzenie na zajęcia 10 minut wcześniej, aby zdążyć odbić kartę przed każdymi rozpoczynającymi się zajęciami. 

12. Informujemy, że zapisując się na zajęcia, akceptujecie Państwo regulamin studia tańca.